Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU
 BAŞKAN
Öğr. Gör. Kübra ERDEM DEMİRCİ

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Yakup AKKOÇ

ÜYE
Öğr. Gör. Kemal YAZICI

ÜYE
Öğr. Gör. Volkan KINA