İlk ve Acil Yardım Programı

1. Genel Bilgi 
Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım Programı 2016-2017 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Programımızın 30 öğrenci kontenjanı vardır. 
Bu programı bitirerek İlk ve Acil Yardım unvanı alan öğrencilerimiz, Acil tıbbi bakımı hastane ve hastane dışında profesyonel düzeyde gerçekleştirecek şekilde yetiştirilmektedir. 
İlk ve Acil Yardım Programı Mezunları: Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Yardım Kurtarma İstasyonları, AKS 110, Kamu ve Özel sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadırlar.
 
2. Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İlk ve Acil Yardım alanında önlisans diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Önlisans.
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf tutulabilir. Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin 
açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
 
7. Program Profili (Amacı) 
İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) unvanı alan öğrencilerimizin, Acil tıbbi bakımı hastane ve hastane dışında profesyonel düzeyde gerçekleştirecek şekilde yetiştirilmesi programın temel amacıdır.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama.
Mesleki iletişim becerisini geliştirme.
Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma.
Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma.
Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma.
Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma.
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanma.
Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma.
Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma.
Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma.
Mesleki sorumluluk bilinci kazanma.
İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma.
Entellektüel düzeye katkı sağlama.
 
9. Mezun İstihdam Olanakları
İlk ve Acil Yardım Programı Mezunları: Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Yardım Kurtarma İstasyonları, AKS 110, Kamu ve Özel sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadırlar.
 
10. Üst Derece Programlarına Giriş 
DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam etmektedirler. İlk ve Acil Yardım programı mezunu öğrenciler Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programlarında lisans tamamlayabilmektedirler.
 
11. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme 
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Sonuçları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)
Tam Zamanlı.

PROGRAM MÜFREDATI

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı için tıklayınız.