Evde Hasta Bakımı Programı

Amaç
Programın amacı, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakım elemanı yetiştirmektir.

Kapsam
İnsanın sağlık ve beraberinde hastalık kavramına verdiği önem tüm dünyada ve ülkemizde insanlık tarihi ile gelişerek artmaktadır. Bu kavramlara hizmet eden sağlık sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesiyle birlikte sağlık sektörüne verilen önem artmaktadır. Sağlık bakanlığı yayınladığı tebliğ doğrultusunda sürekli rahatsızlığı bulunan ve sürekli hastanede kalması gereken hastalar için evde hasta bakımı uygulamasını başlatmıştır. Bu kapsamda sürekli hastalığı olan ve bakıma muhtaç durumda olan hastalara ilgili sağlık personeli tarafından evinde bakım hizmeti sağlanacaktır. Yaşam koşullarının iyileşmesi ile birlikte, insanlar daha kaliteli sağlık hizmeti almayı beklemektedirler. Bu anlamda sağlık sektörüne yapılan yerli ve yabancı yatırım sayısı da artmaktadır. Bu gelişmelerin en büyük belirtisi özel hastane ve polikliniklerin sayısının artmasıdır. Ancak sağlık kuruluşlarında ve dışarıda hastaya hizmet verecek sağlık personeli aynı hızla artmamaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında meslek yüksekokullarındaki sağlık programları önemli rol oynamaktadır.

Hedef
Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve bu hizmetlere ulaşımın yaygınlaştırılmasına paralel olarak sağlık sistemi içindeki çalışma alanları da gün geçtikçe genişlemektedir. Bu nedenle evde hasta bakımı programının gerektirdiği mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı bir mezun profili oluşturularak, sağlık sistemi içindeki talebi karşılayabilecek nitelikli evde hasta bakım elamanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Geçiş Yapabilecek Ortaöğretim Bölümleri
Evde Hasta Bakımı Programına sınavsız geçiş yapabilecek Meslek Lisesi Programları:
 • Ebelik
 • Ebelik-Hemşirelik
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
 • Hemşirelik
 • Laborant
 • Laboratuvar
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Laboratuvar Teknisyenliği
 • Sağlık
 • Sağlık Memurluğu
 • Veteriner-Laboratuvar
 • Yaşlı Hizmetleri 
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler
Evde Hasta Bakımı Programı öğrencilerinin dikey geçiş yapabileceği Lisans programları:
 • Hemşirelik hizmetleri
 • Fizyoterapi
 • Beslenme ve Diyetetik

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları
Hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel  Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b.  uzman gözetiminde evde hasta bakım elamanı olarak çalışabilirler.
 
 PROGRAM MÜFREDATI
 Evde Hasta Bakımı Programı Ders Müfredatı için tıklayınız.