Adalet Programı


Hukuk Bölümü / Adalet Programı Mezuniyet Şartı
Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin (1) bendinde belirtilen mezun olma şartlarını (genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır) sağlayan ve mezuniyet için kazanılması gereken minimum 120 AKTS tamamlayan öğrenciler, bu yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanır ve önlisans diplomasını alırlar. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
 
Hukuk Bölümü / Adalet Programı Dikey Geçiş İmkanları
Adalet programı mezunlarının örgün eğitimde Hukuk Fakültesine dikey geçiş yapma imkanı bulunmaktadır.
Bununla beraber aşağıdaki açıköğretim bölümlerinin 
5. yarıyılına fark dersleri almadan dikey geçiş yoluyla kayıt yapabilmektedirler:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler


Aşağıdaki açıköğretim bölümlerinin 5. yarıyılına ise fark dersleri alarak dikey geçiş yoluyla kayıt yapabilmektedirler:
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 
Hukuk Bölümü / Adalet Programı Mezuniyet Sonrası İş Bulma Olanakları
Adalet programı mezunları hukuk hizmetleri sektöründe kamu ve özel sektör tarafından mezun oldukları programa göre katip (zabıt katibi, avukat katibi, noter katibi, icra memuru), hukuk sekreteri ve infaz koruma memuru olarak istihdam edilebilmektedirler.


Adalet Programı Ders Müfredatı için
tıklayınız.