Akademik

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Öğr. Gör. Faruk Karataş
Öğr. Gör. Kemal Yazıcı

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Öğr. Gör. Neşe Bakan
Öğr. Gör. Volkan Kına

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Akkoç