Akademik

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Prof. Dr. Orhan Yılmaz
Öğr. Gör. Faruk Karataş
Öğr. Gör. Kemal Yazıcı

Hukuk Bölümü

Öğr. Gör. İsmet Altuner
Öğr. Gör. Kübra Erdem Demirci

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Öğr. Gör. Neşe Bakan
Öğr. Gör. Volkan Kına

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Akkoç
Öğr. Gör. Özge Gümüştekin
Öğr. Gör. Turan İnanır