Arıcılık Programı

Kuruluş
Arıcılık Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı içinde Posof Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Arıcılık önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması gerekir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü ( toplam 120 AKTS) başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalması elde etmek. 60 iş günü staj süresini tamamlamak.

Program Profili
Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini geliştirerek Arıcılık alanında uzmanlar yetiştirmektir. Arıcılık ön lisans programının temel amacı, arıcılık sektöründe üretim, pazarlama ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip olmaktır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Arıcılık Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir.Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

PROGRAM MÜFREDATLARI

 
 
I. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
AR101
Arıcılığa Giriş
2
2
3
4
5
M
GM101
Genel Mikrobiyoloji
2
2
3
4
5
M
AR103
Arı Morfolojisi
3
1
4
4
5
M
İŞL205
Girişimcilik I
2
0
2
2
4
M
GB101
Genel Biyoloji
2
0
2
3
3
Z
TRD101
Türk Dili I
2
0
2
2
2
Z
AİT101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
2
Z
YBD101
Yabancı Dil I
4
0
4
4
4
Z
 
Toplam
19
5
22
24
30
 
II. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
AR102
Arıcılık Alet ve Malzemeleri
2
2
3
4
4
M
AR104
Arıcılık Uygulamaları I
2
2
3
4
4
M
İŞL206
Girişimcilik II
2
0
2
2
4
M
AR108
Arı Bakım ve Besleme
2
2
3
4
4
M
YZS102
Yaz Stajı
0
0
0
0
6
Z
TRD102
Türk Dili II
2
0
2
2
2
Z
AİT102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
2
Z
YBD102
Yabancı Dil II
4
0
4
4
4
Z
 
Toplam
16
6
18
22
30
 
III. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
AR203
Arıcılık Uygulamları II
2
2
3
4
5
M
AR205
Arı Hastalıkları ve Zararlıları
2
2
3
4
5
M
AR207
Arı Ürünleri Analizi
2
2
3
4
5
M
 
Toplam
6
6
9
12
15
 
AR209
Arı Genetiği ve Islahı
2
0
2
2
5
S
AR211
Genel Entemoloji
2
0
2
2
5
S
AR213
Arı Ekolojisi
2
0
2
2
5
S
AR215
Ballı Bitkiler ve Erkinasyon
2
0
2
2
5
S
ATY201
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2
0
2
2
5
S
ME201
Meslek Etiği
2
0
2
2
5
S
BİT201
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
2
0
2
2
5
S
AR201 Farmakoloji ve Toksoloji 2 0 2 2 5 S
  Toplam 16 16 16 16 40  
IV. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
AR202
Ana Arı Yetiştirme Tekniği
2
2
3
4
5
M
AR204
Arı Ürünleri ve Üretimi
2
2
3
4
4
M
AR206
Arıcılık Uygulamarı III
2
2
3
4
4
M
 
Toplam
6
6
9
12
15
 
AR210
Yapay Tohumlama
2
0
2
2
5
S
AR212
Projelendirme ve Fizibilite
2
0
2
2
5
S
AR214
Biyo İstatistik
2
0
2
2
5
S
AR216
Arı Davranışları
2
0
2
2
5
S
AR218
Tarımsal Botanik
2
0
2
2
5
S
AR220
Çevre Koruma
2
0
2
2
5
S
BP222
İşletme Ekonomisi
2
0
2
2
5
S
    2 0 2 2 5 S
  Toplam 16 16 16 16 40  


Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  3 Ders Seçilecektir
Z = Zorunlu Ders, M = Meslek Dersi, S = Seçmeli Ders