Genel Bilgiler

Posof Meslek Yüksekokulu 12.02.2015 tarihli Yüksek Öğretim toplantısına ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ardahan Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, beş programdan (Evde Hasta Bakımı, Acil ve İlk Yardım, Harita ve Kadastro, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ve Arıcılık) oluşmuştur. Posof Meslek Yüksekokulu, belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi ve doğrudan meslek edindirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim veren bir meslek yükseköğretim kurumudur. Tarımın, Sağlığın, Bilimin, Endüstrinin, Adaletin ve Sosyal Hizmet Alanlarının gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştiren tek kaynak meslek liselerinin yanında meslek yüksekokullarıdır. Bu doğrultuda yüksekokulumuz, meslek unvanına sahip meslek adamı yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Yüksekokulumuzda; 5 İdari Personel Odası, 5 Adet Öğretim Elemanı Odası, 6 Adet Derslik, 100 Kişilik Yemekhane, 1 Adet 66 Kişilik Konferans Salonu, 1 Adet Sağlık Laboratuvarı, 1 Adet Kütüphane, 1 Adet Depo, 1 Adet Kantin, ve 1 Adet Mescit bulunmaktadır.


Misyonumuz
Posof Meslek Yüksekokulu; evrensel değerler ve Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında,  eğitimin gerektirdiği öncü, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimle donanmış, ülkemizin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; bu kapsamda çağın gereksinimlerine göre gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ve piyasanın ara eleman ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilecek bir olgunluğa gelmiş;  eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında toplum yararına çalışmayı ilke edinmiş, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üretebilen, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek mezunlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyonumuz
Ardahan Üniversitesi’nin kabul etmiş olduğu değerleri de benimseyerek; bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda yenilikçi, paylaşımcı, tarım, ticaret ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan, özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan; bilginin kullanıldığı ve üretildiği, araştırıp sorgulayan, vereceği eğitim-öğretimin kalitesiyle hep tercih edilen, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli, mesleki ve teknik alanda nitelikli ara kademe insan gücünü yetiştirerek, ülkemizin ve bölgemizin gelişimine nitelikli öğrencileriyle katkı sağlayacak, tercih edilen, kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu olmaktır.