Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN
Öğr. Gör. Kübra ERDEM DEMİRCİ

ÜYELER
Öğr. Gör. Neşe BAKAN
Öğr. Gör. Volkan KINA
Öğr. Gör. Temel İbrahim Oğuzhan GÖKGÖZ